Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Escape Room

Hrabia Plater i tajemnica gabinetu

 

 

Escape Room - Hrabia Plater i tajemnica gabinetu

 

Jesteście uczniami szkoły, której dyrektorem jest hrabia Stanisław Plater-Zyberk. Wśród starszych roczników krążą wieści o nieoficjalnej, tajnej działalności hrabiego.  Z nieznanych Wam powodów zostaliście wezwani "na dywanik" do dyrektora szkoły. Być może jest to okazja, by został uchylony rąbek nurtującej wszystkich zagadki. Czy uda się Wam odkryć tajemnicę gabinetu hrabiego Platera?

 

ZAREZERWUJ: 603 609 794

LINK DO STRONY na FB 

 

Odwiedzając nasz pokój wspierasz działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie

ul. Piłsudskiego 4

tel. 603 609 794

gbp_w_konst@wp.pl

- możliwość wyboru stopnia trudności

- ilość osób 2-5

- czas trwania 70 min

- lokalizacja w miejscu historycznym

- pokój tylko w języku polskim

Godziny otwarcia
Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. W przypadku braku rezerwacji lokal jest zamknięty. 
Przed wizytą u nas prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena biletu

od poniedziałku do piątku do godz. 16.00

2 osoby -120 zł

3 osoby – 130 zł

4 osoby – 140 zł

5 osób – 150 zł

dodatkowa osoba + 30 zł

od godz. 17.00 weekendy i święta

2 osoby -130 zł

3 osoby – 150 zł

4 osoby – 160 zł

5 osób – 170 zł

dodatkowa osoba + 30 zł

KONIECZNA REZERWACJA ! 

Regulamin

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wzięcia udziału w zabawie Escape Room.

 2. Osoby dokonujące rezerwacji telefonicznie lub osobiście w bibliotece zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów oraz zaleceń osoby obsługującej Escape Room.

 3.  Podczas gry w Escape Room uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

 4. W celach organizacyjnych, prosimy o przybycie 15 minut przed godziną rezerwacji.

 5. Osoba obsługująca pokój może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 10 minut względem godziny rezerwacji.

 6. Na terenie obiektu, w którym znajduje się pokój obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.

 7. Do gry Escape Room nie mogą przystąpić osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających i innych substancji zmieniających świadomość.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów, którzy nie spełniają warunków zawartych w punkcie 7.

 9. Organizator uprasza o niekorzystanie (w trakcie gry Escape Room) z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer, kalkulatorów, latarek i innych urządzeń elektronicznych, nie będących na wyposażeniu pokoju.

 10. Wszystkie przedmioty wymienione w punkcie 9., przed rozpoczęciem gry Escape Room, należy pozostawić w specjalnie przygotowanych szafkach zamykanych na kłódkę, a następnie, po zakończeniu gry, odebrać je z powrotem.

 11. Organizator nie odpowiada za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów powstałe w czasie przechowywania w depozycie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

12.  Osoba obsługująca pokój ma prawo przerwania gry Escape Room, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm (subiektywna ocena pracownika).

13.  Pokój Escape Room jest monitorowany (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).

14.  Drzwi pomieszczenia pozostają otwarte podczas całego pobytu graczy w pokoju zagadek.

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników podczas pobytu w pokoju.

16.  Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników gry Escape Room odpowiedzialność materialną ponosi Klient.

17.  Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, epilepsję lub inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem gry Escape Room, proszone są o kontakt z pracownikiem.

18.  Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze Escape Room na własną odpowiedzialność.

19.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

20.  W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z obiektu gdzie znajduje się pokój „Hrabia Plater i tajemnica gabinetu”.  Wówczas uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

REZERWACJE

21.  W celu rozpoczęcia gry Escape Room należy dokonać telefonicznie lub osobiście rezerwacji na dostępny i wybrany przez siebie termin.

22.  Rezerwacji dokonać można: telefonicznie (tel. 603 609 794) lub w bibliotece (ul. Piłsudskiego 4).

23.  Przy rezerwacji należy podać swoje: imię, nazwisko, datę i godzinę rezerwacji, numer telefonu, informację o liczbie osób oraz zaawansowaniu uczestników w rozwiązywaniu zagadek typu escape room (żadne dane nie zostaną udostępnione osobom postronnym).

24.  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji mailowo na adres gbp_w_konst@wp.pl - w przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji, na podany zwrotny adres email, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację. W przypadku braku informacji zwrotnej, należy dokonać rezerwacji telefonicznie lub osobiście.

25.  O fakcie rezygnacji z rezerwacji należy niezwłocznie poinformować telefonicznie (tel. 603 609 794) w celu udostępnienia terminu innym osobom.

GRA

26.  W pokoju „Hrabia Plater i tajemnica gabinetu” gra trwa 70 min. W przypadku, gdy brak jest rezerwacji na kolejną godzinę osoba prowadząca umożliwi kontynuację gry.

27.  W grze Escape Room udział może wziąć od 2 do 5 osób (w wyjątkowych przypadkach osób może być więcej, dopłata 30 zł za osobę).

28.  Osoby powyżej 11. roku życia do gry Escape Room przystąpić mogą same, bez opiekuna.

29.  Osoby poniżej 11. roku życia, w czasie gry Escape Room, powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej lub animatora/osoby obsługującej pokój.

PŁATNOŚCI

30.  Koszt jednej gry Escape Room wynosi: od poniedziałku do piątku do godz. 16.00  –  od 120 zł do 150 zł (w zależności od ilości osób), w piątek od godz. 17:00  oraz w weekendy i święta – od 130 zł do 170 zł (w zależności od ilości osób).

31.  Płatności za grę Escape Room  na miejscu dokonać można jedynie gotówką lub voucherem.

32. Płatności przelewem można dokonać na tydzień przed umówiona wizytą na nr konta 03 8039 0006 0040 0400 2088 0001 z dopiskiem „Escape Room –(data wizyty)”

31. Środki uzyskane ze sprzedaży wejściówek i voucherów zasilają konto Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie i zostaną przeznaczone na działalność statutową Biblioteki.

VOUCHERY

33.  Koszt vouchera wynosi 170 zł.

34.  Voucher można zakupić:

a)  w bibliotece (ul. Piłsudskiego – płatność gotówką

b)  podczas wizyty w pokoju „Hrabia Plater i tajemnica gabinetu” (ul. Janowska 20 ) - płatność gotówką

c)  online – zamówienie na adres e-mail gbp_w_konst@wp.pl - płatność przelewem na nr konta 03 8039 0006 0040 0400 2088 0001 z dopiskiem „Escape Room – voucher”.

35.  Voucher uprawnia do jednorazowej gry Escape Room (od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 – 20.00)  w czasie zarezerwowanym  przez właściciela vouchera.

36.  Ważność vouchera wynosi 6 miesięcy i liczona jest od dnia zakupu lub dnia zaksięgowania wpłaty.

37.  Zakup vouchera nie gwarantuję pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji.

38.  W celu wykorzystania vouchera, należy wręczyć go pracownikowi przed rozpoczęciem gry Escape Room.

KUPONY RABATOWE

39.  Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowej zniżki na grę Escape Room (od poniedziałku do niedzieli w godzinach 09:00 – 20.00).

40. W celu wykorzystania Kuponu Rabatowego, należy poinformować o fakcie jego posiadania przed dokonaniem płatności. 

41.  Kupon Rabatowy nie gwarantuje pierwszeństwa przy dokonywaniu rezerwacji

42.  Kupon Rabatowy nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi.

43.  Kupon Rabatowy nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego zostać wydana reszta.

44.  Kupon Rabatowy może być wykorzystany tylko jednorazowo. Nie ma możliwości jego podziału.

45. Jeden Kupon Rabatowy może być wykorzystany na jedną grę. Nie można łączyć Kuponów Rabatowych.

DANE OSOBOWE

46.  Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie, ul. Piłsudskiego 4, 21-543 Konstantynów

47.  Rezerwując wizytę musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko oraz nr telefonu, a w przypadku zakupu vouchera on-line dodatkowo  adres e-mail i adres do wysyłki.  Tym samym wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie do celów realizacji rezerwacji.

48.  W przypadku  zamiaru udostępnienia wizerunku osób korzystających z Escape Room „Hrabia Plater i tajemnica gabinetu” na  stronie biblioteki  ,  profilu pokoju na FB  oraz innych mediach internetowych w formie papierowej w celu promocji pokoju „Hrabia Plater i tajemnica gabinetu” oraz promocji działań Biblioteki będzie podpisane osobne oświadczenie.

POZOSTAŁE

49. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Ankieta

Czy uważasz, że utworzenie "Escape Room - Hrabia Plater i tajemnica gabinetu" to ciekawy projekt?

Wyniki